Stanovalci so vadili motorične in umske sposobnosti z INIMOVE elementi.